Адрес:  гр. Велико Търново 5000, ул. “Никола Габровски" No 90 ет.3

Телефон:  062/603 943 и 062/603 937

Банкова сметка:  ТБ “Алианц България” АД, клон Велико Търново, SWIFT BIC:BUINBGSF, IBAN: BG95BUIN70011052012415

E-mail:  do@vuarr-dist.com , info@vuarr.com