ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН“БАКАЛАВЪР”

/РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Предварителни конкурсни изпити за ОКС „БАКАЛАВЪР“:

Срок за подаване на документи Конкурсен изпит Обявяване на резултати и класиране Срок за записване
22.02.2018 г. 23.02.2018 г. 26.02.2018 г. до 02.03.2018 г
29.03.2018 г. 30.03.2018 г. 02.04.2018 г. до 05.04.2018 г.
26.04.2018 г. 27.04.2018 г. 08.05.2018 г. до 11.05.2018 г.
31.05.2018 г. 01.06.2018 г. 04.06.2018 г. до 08.06.2018 г.

Редовни конкурсни изпити за ОКС „БАКАЛАВЪР“:

Кръг Срок за подаване на документи Конкурсен изпит Обявяване на резултати и класиране Срок за записване
I 28.06.2018 г. 29.06.2018 г. 02.07.2018 г. до 06.07.2018 г.
II 26.07.2018 г. 27.07.2018 г. 30.07.2018 г. до 03.08.2018 г.
III 30.08.2018 г. 31.08.2018 г. 03.09.2018 г. до 05.09.2018 г.
IV 27.09.2018 г. 28.09.2018 г. 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г.

*Забележка: Четвърти кръг се обявява при наличие на свободни места

ПРИЕМ НА СТУДЕНТИ

В ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННА СТЕПЕН“МАГИСТЪР”

/РЕДОВНА, ЗАДОЧНА И ДИСТАНЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ/
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

Срок за подаване на документи Обявяване на класиране Срок за записване
23.02.2018 г. 26.02.2018 г. до 02.03.2018 г.
30.03.2018 г. 02.04.2018 г. до 05.04.2018 г.
27.04.2018 г. 08.05.2018 г. до 11.05.2018 г.
01.06.2018 г. 04.06.2018 г. до 08.06.2018 г.
29.06.2018 г. 02.07.2018 г. до 06.07.2018 г.
27.07.2018 г. 30.07.2018 г. до 03.08.2018 г.
31.08.2018 г. 03.09.2018 г. до 05.09.2018 г.
28.09.2018 г. 01.10.2018 г. до 12.10.2018 г.