Теми за подготовка на кандидат- студентски изпит по агробизнес култура

1. Териториална структура на стопанството в България

2. Административно - стопанско деление на България

3. България и Европейския съюз

4. Единен валутен пазар

5. Съвременен бизнес климат в България

6. Бъдеще на бизнес проектите в България

7. Третичен икономически сектор – транспорт и съобщения

8. Външна и вътрешна търговия

9. Развитие на земеделието в България

10. Особености на отрасъла земеделие

11. Фактори, определящи развитието на земеделието

12. Значение на земеделието за икономиката на страната

13. Аграрна реформа

14. Главни земеделски подотрасли

15. Климатични особености на България

16. Брой и движение на населението в България

17. Структура на населението в България

18. Селища в България

19. Урбанизация

20. България и светът

Препоръчителна литература

1. Пенин, Р., География и икономика за Х клас, БУЛВЕСТ 2000, София 2001

2. Попов, А. География и икономика, ГЕЯ – ЛИБРИС, София 2002

3. Дончев, Д., География и икономика, АНУБИС,София 2002

4. Дончев, Д., Теми по физическа и социално-икономическа география наБългария (сборник), СИЕЛА , София, 2002

5. Грекова, М., Свят и личност, ПРОСВЕТА, 2002.

Забележка:

Могат да се ползват и предишни издания на учебниците по география за Х клас.