Адрес:  гр. Велико Търново 5000, ул. “Цар Тодор Светослав” № 59 (бивша Проектантска организация)

Телефон:  062/603937; 062/539431

Банкова сметка:  ТБ “Алианц България” АД, клон Велико Търново, SWIFT BIC:BUINBGSF, IBAN: BG95BUIN70011052012415

E-mail:  do@vuarr-dist.com , info@vuarr.com